Algemene Info Reglement.

Voor het klassement val je in de leeftijdscategorie waarbij  je de leeftijd hebt, op de laatste wedstrijd van het circuit.

 

Bij gelijke stand in het eindklassement wordt gekeken naar de overige van de  wedstrijden.

 

Bij deelname van minimaal 5 van de wedstrijden wordt men opgenomen in het eindklassement.

 

De punten van het 5km-circuit zijn niet overdraagbaar naar het Lange afstand runcircuit en andersom.

 

Bij de wedstrijd Ruitenburg Halve, is het mogelijk om een 10km of een ½ marathon te lopen. Beide tellen mee voor het lange circuit.

 

Definitieve uitslag van Wedstrijdorganisaties is van doorslag gevend voor de puntentelling van het klassement, mocht de uitslag niet kloppen van een wedstrijd dient u contact te leggen met de daarvoor organiserende wedstrijdorganisatie. De loper is zelf verantwoordelijk om eventuele fouten door te geven die betrekking hebben tot het runcircuit (leeftijd etc)